Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är offentligt tryck?

Som offentligt tryck räknas dokument utgivna av riksdag och regering samt enskilda myndigheter. 

  • Statens offentliga utredningar
  • Propositioner
  • Utskottsbetänkanden
  • Övrigt från riksdag och regering
  • Publikationer från myndigheter och olika typer av organisationer t.ex rapporter, föreskrifter och pressmeddelanden

En annan del av det offentliga trycket är lagar, förordningar och domar, men de behandlas under egen rubrik.

 
Mall

Tryckt källa
Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. Förlagsort: utgivande departement eller verk.

Elektronisk form
Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. [Elektronisk] Förlagsort: utgivande departement eller verk. Tillgänglig: URL [Datum]

Texthänvisning

(Prop. 2009/10:170)
(SOU 2005:77)
(BFS 1996:55 KA2)

I löpande text:
Vad man ser i kommittédirektivet från Socialstyrelsen (Dir 2002:97) är att...

I referenslista

Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. [Elektronisk] Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf[2012-09-11]

SOU 2005:77. Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande. D. 2 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/06/66/ad41a5ce.pdf [2012-05-08]

BFS 1996:55 KA2  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. [Elektronisk]. Karlskrona: Boverket. Tillgänglig: https://rinfo.boverket.se/KA/PDF/1996-55KA2.pdf [2012-05-08]

Dir 2002:97, Kommittédirektiv. Översyn av plan- och bygglagstiftningen. [Elektronisk].  Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/24/e234a83c.pdf [2012-05-08]

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen