Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd.

  1. I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger. Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik.

Texthänvisning

I texten skriver man t.ex.:

Halse(1) framhöll att den typ av tjänsteproduktion som Aerotech Telub erbjuder är en viktig del av Saabs kärnverksamhet.
Näverå(2) påpekar att e-böcker ska marknadsföras...
I fotnoten skriver man då:

(1) Bengt Halse VD Saab, intervju den 11 april 2002.
(2) Elisabeth Näverå Bibliotekarie Högskolan Väst, e-post 19 augusti 2011

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen