Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Kom ihåg!

De allra flesta illustrationer är skyddade av upphovsrättslagen. Begär tillstånd så du vet att du får använda dem i din publikation. 

Du behöver då berätta för upphovsmannen 

  • syfte med användandet
  • var du tänkt publicera 
  • hur länge du behöver ha tillståndet

Presentation av data

Illustrationer kan vara bilder, figurer och tabeller. 

  • I en tabell presenteras data av olika slag i tabellform.
  • illustrera kan även vara att visualisera sina resultat i figurer såsom diagram eller fotografier. 

Alla illustrationer ska numreras och har du använt dig av ett flertal illustrationer kan det vara bra att ha en förteckning över tabeller och en över figurer. Oftast placerar man en sådan förteckning som en bilaga efter referenslistan, men dubbelkolla vad dina instruktioner säger. 

Texthänvisning

... enligt Säljö (2000, s. 120) ska ett dubbelt halvslag se ut...

eller

...ett dubbelt halvslag ska se ut som... (Säljö, 2000, s. 120)

I referenslista

Du behöver inte ha med själva illustrationen i ditt arbete - du kan referera till den ändå. Var noga med att referera till källan korrekt och använd dig då av fullständig referens i kombination med texthänvisning. Glöm inte ange den sida där illustrationen finns. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Bild i bok

Mall
Efternamn, initial. (Årtal). Titel : ev undertitel. Utgivningsort: Förlag. 

För texthänvisning och referenslista, se längst upp på sidan

Bild på webb

Mall
Efternamn, initial.. (Årtal). Titel [Fotografi]. URL [Datum för då illustrationen hämtades]

För texthänvisning och referenslista, se längst upp på sidan

Bild i databas

Mall
Organisation (Årtal eller u.å.) Titel : undertitel [fotografi]. Tillgänglig: Databasens namn

Om det nämns en personlig upphovsman ska det namnet stå först.  När det gäller fotografi blir det fotografens namn och om ingen person som som upphovsman ska man sätta ansvarig organisation som huvuduppslag. 

För texthänvisning och referenslista, se längst upp på sidan

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen