Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Tänk  på detta när du ska skriva texthänvisning:

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Sida behöver endast anges när du anger ett direkt citat.

En författare
(Eriksson, 2010)

Två författare
(Larsson & Carlsson, 2012)

Tre författare
(Fex, Ek & Söderhamn, 2009)

Flera författare
(Yeung m.fl. 2004)

I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Tänk på detta när du skriver referenser:

I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen. I de fall då artikeln har fler än tio författare rekommenderar vi att du anger första författaren följt av et al.

Artikel, tryckt

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln. Titel på tidskrift, Volym(nummer), Sidor.

I referenslistan

Eriksson, L. (2010). Stirlingmotor ska ge Malmö solel. Energi & miljö, nr 4, s. 18.

Fex, A, Ek, A-C & Söderhamn, O. (2009). Self-care among persons using advanced medical technology at home. Journal of Clinical Nursing, vol.18(20) ss. 2809–2817.

Artikel, elektronisk

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln.[Elektronisk] Titel på tidskrift, Volym (nummer), Sidor. Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum]

I referenslistan

Rudolfsson, G. (2010). The common world - a model of the perioperative dialog, its ethos, and characteristic structural caring principles. [Elektronisk]  International Journal for Human Caring, vol. 14(1), ss. 27-35. Tillgänglig: Cinahl [2019-07-11]

Yeung, A. C.L., Cheng, T.C. E. & Ling-Yau C. (2004). From customer orientation to customer satisfaction : the gap between theory and practice. [Elektronisk] IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 51(1), ss. 85- 97. Tillgänglig: IEEE Xplore [2019-07-11]

För artiklar med DOI
Kshetri, N. (2010). Diffusion and Effects of Cyber-Crime in Developing Economies. [Elektronisk] Third World Quarterly, vol. 31(7), ss. 1057-1079. Tillgänglig: Academic Search Elite [2019-10-14] DOI: 10.1080/01436597.2010.518752

Artikel i uppslagsverk

Mall

OBS! När du använder dig av korta osignerade artiklar, refererar du till hela uppslagsverket. Men är det längre signerade artiklar behandlar du dem som delar i ett samlingsverk, se exempel:

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Artikelns titel. I Uppslagsverkets titel. Förlag: Förlagsort.

Om artikeln kommer från elektroniskt uppslagsverk lägger man till Tillgänglig: URL [datum]
OBS!  ordet "I" används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning

(Nationalencyklopedin, 1989-1996)

(Weibull, 1989-1996)

(Weibull, 2007)

I referenslistan

Nationalencyklopedin (1989-1996). Höganäs: Bra böcker.

Weibull, L. (1989-1996). Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin. Bd. 13, s. 133-134. Höganäs: Bra böcker.

Weibull, L. (2007). Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin.  Tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/massmedieideologi [2019-11-10]

Tidningsartikel

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln. Titel på tidskrift, Publiceringsdatum.

I referenslistan

Med författare
Hellekant, J. (2011). Tuffare regler för konstnärslöner. Svenska Dagbladet, 20 maj.

Utan författare
Barnevik talar ut om Wallenberg. (2011). Dagens Nyheter, 14 oktober. 

Tidningsartikel, elektronisk

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln.[Elektronisk] Titel på tidskrift, Publiceringsdatum. Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum]

I referenslistan

Karlberg, L-A. (2011). Sista JAS-motorn är färdigbyggd. [Elektronisk] Ny Teknik, 1 Juni.  Tillgänglig: Mediearkivet [2019-07-11]

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen