Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till

Avhandling

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel. Diss., Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen.

Sida behöver endast anges när det är ett direkt citat.

(Ericsson, 2006)

I referenslistan

Ericsson, M. (2006). Simulation of robot paths and heat effects in welding. Diss., Lund: Lunds universitet.

Konferensbidrag

Mall

Författarens efternamn, förnamn (red.) (utgivningsår). Titel: Undertitel. Titel på konferenspublikation. Konferensens datum, år, stad.

Om konferensens stad inte är allmänt känd kan man istället använda landet.

Texthänvisning

(Christiansson et al., 2008)

(Dahlgaard & Dahlgaard, red. 2001)

I referenslista

Christiansson, A-K. et al. (2008) Automation of a robotised metal deposition system using laser melting of wire. 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent manufacturing (FAIM 2008), 30 June-2 July, 2008, Skövde.

Dahlgaard-Park, S.M. & Dahlgaard, J.J. (red.) (2001). Building people and organisational excellence. Proceedings of the 4th International QMOD Conference, 12-14 September, 2001, Linköping.

Rapporter och uppsatser

Mall

Författarens efternamn, initial.(utgivningsår). Rapportens titel. Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer)

Om uppsatsen är elektronisk lägger man till några uppgifter till:

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Rapportens titel. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer) Tillgänglig: [datum]

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal. Alternativt skriver du namnet löpande i texten följt av endast årtal inom parentes. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

(Fredriksdotter, 2001)

(Johansson, 2011)

(Socialstyrelsen, 2013a)  

(Socialstyrelsen, 2013b)

I referenslista

Fredriksdotter Larsson, E. (2001). Hur ofta fattar du beslut? : om målbilder och beslut hos företagare och chefer. Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa. (Arbetsrapport/Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 01:2)

Johansson, N. (2011). Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät. [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst. (Självständigt arbete på grundnivå  15 hp, 2011 Institutionen för ingenjörsvetenskap). Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve? urn=urn:nbn:se:hv:diva-3296 [2011-07-11].

Socialstyrelsen (2013a). Hemlöshet: bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige.  Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-3 [2014-02-20].

Socialstyrelsen (2013b). Barn som far illa eller riskerar att fara illa: en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.  Stockholm: Socialstyrelsen.

Årsredovisning

Mall

Företagets namn. (utgivningsår). Titel på årsredovisningen. [Elektronisk] 

Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum]

eller

Företagets namn. (utgivningsår). Titel på årsredovisningen. [Elektronisk] 

Utgivningsort: Företagsnamn  Tillgänglig: Webblänk [Åtkomstdatum] 

Texthänvisning

(Holmen 2013)
(H&M 2013)

Ibland kan alltså förkortningar bli aktuella.

I referenslista

H&M (2013). Årsredovisning 2013. [Elektronisk] Stockholm: H & M Hennes & Mauritz. Tillgänglig: http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual-Report-2013_sv.pdf [Hämtad 2014-06-19].

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen