Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sidan hittar du hur du refererar till 

Webbsida

På webbsidor kan det finnas flera olika typer av dokument, till exempel rapporter, pdf-filer eller böcker. Dessa refereras till på samma sätt som de trycka versionerna förutom att man lägger till webbadressen i slutet. Om du kan utesluta dessa är det en webbsida du ska referera till.

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial/Organisation/Myndighet. (År). Titel. URL.

Texthänvisning:

Jändel Holst (2017) anser att…

Nu finns möjligheten att jobba med destruktiva normer (Jändel Holst, 2017).

Enligt regeringskansliet (2007) är nationella minoriteter...

Minoriteter är... (Regeringskansliet, 2007)

Referenslista:

Jändel Holst, A. (2017). Lärarlegitimation. https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08
e594800025523.html

Regeringskansliet (2007). Nationella minoriteter och minoritetsspråk : en sammanfattning av regeringens minoritetspolitik [faktablad]. 
http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/
dynamaster/file_archive/070919/c268902bc2b25ad0e2cdc7bb410338a3/2fe839be.pdf

Bra att tänka på

  • om publikationsår saknas anges (u.å) d.v.s. utan år.
  • information om när sidan är hämtad anges endast om man befarar att sidan kommer att ändras eller flyttas
  • om det i texten refereras till en hel webbplats, till exempel Högskolan Västs webbplats anges denna inte i referenslistan utan bara i texten och då med hela webbadressen i parentes

Exempel:

På Högskolan Västs webbplats (https://www.hv.se/) finns...

Webbsidor / Rapport - utförd av annan aktör än uppdragsgivare

Mall:

Namn på aktör som utfört rapporten/Organisation & Namn på uppdragsgivare/Organisation . (År). Titel. URL

Texthänvisning:

Novus och Akademikerförbundet(2019) har haft uppdrag att undersöka skolkuratorernas…

Referenslista:

Novus & Akademikerförbundet SSR. (2019). Kartläggning skolkuratorer 2019.
https://akademssr.se/sites/default/files/Skolkuratorer%202019%2C%20Novus.pdf

Intranät

Material hämtad på ett Intranät kan vara både öppet och inlåst

Om dina läsare inte kommer åt materialet du refererar till hänvisar du till det som personlig kommunikation. Se ingången Personlig kommunikation här i APA-guiden. 

Om dina läsare kommer åt materialet refererar du till det som det material det är, t.ex. rapport, broschyr eller webbsida. Se respektive ingång här i APA-guiden. 

Vill du läsa mer? https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/classroom-intranet-sources

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen