Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Här kan du hitta hur du refererar till

Du kommer i framtiden (men inte just nu) även kunna hitta 

  • Affischer
  • Kataloger 
  • Program 

Broschyr

Mall:

Författare, A. (År). Titel [Broschyr]. Förlag

Författare, A. (År). Titel [Broschyr]. URL.

Texthänvisning:

​Socialförvaltningen, Tingsryds kommun (u.å.) berättar om...

Behöver du hjälp med sysselsättning så finns Aktivitetshuset i Tingsryd (Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun, u.å.).
 

Referenslista:

Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun (u.å.). Socialpsykiatrin Aktivitetshuset [Broschyr]. Tingsryds Kommun.

Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun (u.å.). Socialpsykiatrin Aktivitetshuset [Broschyr]. 
https://tingsryd.se/wp-content/uploads/2014/02/Aktivitetshuset_2013-06-271.pdf

Årsredovisning

Mall:

Författare/organisation. (år). Titel. URL.

Texthänvisning:

I årsredovisningen för Västra Götalandsregionen (2019) går att läsa…

December 2019 var nästan 57 000 personer utan arbete eller befann sig i en  arbetsmarknadsåtgärd i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen, 2019).

Referenslista:

Västra Götalandsregionen. (u.å.). Årsredovisning 2019. https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/974a91e5-4c49-4e14-8991-0195991d7673/VGR_%c3%85rsredovisning_2019.pdf?a=false&guest=true

I referensen ovan skrivs (u.å.) då det inte finns något tryckår i Årsredovisningen. Man kan dock tänka att det är 2020 men det framkommer inte så då skriver du (u.å.), d.v.s. utan år.

Senast uppdaterad av Biblioteket