Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du information om hur du refererar till 

Patent

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Patentets titel. (Patentnummer). Patentutfärdare. Ev URL. 

Löpande text:

Pettersson, B. (2018). Förfarande och anordning vid en luftfyllbar vårdmadrass i en säng. (SE 1750427-5). Patent- och registreringsverket. https://tc.prv.se/spd/patent?p1=Pr8FssKcgFV7eM42P9NdVA&p2=4eJZ-p0lq1g&sort=filingdate&content=v%C3%A5rd&lang=sv&tab=1&hits=true&hitsstart=0&start=0 .

Referenslista:

Petterssons (2018) patent avser....

Förfarande och anordning vid en luftfyllbar vårdmadrass i en säng (Pettersson, 2018) har arbetats fram med...

Standarder

Mall:

Författare/organisation. (år). Titel i kursiv. (Nummer xx). URL

Texthänvisning:

I Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster (Swedish Standards Institute, 2015) står…                          

Swedish Standards Institute (2015) skriver att…

Referenslista:

Swedish Standards Institute. (2015). Informationsteknik - Ledningssystem för tjänster - Del 9: Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 20000-1 för molntjänster. SIS-ISO/IEC TR 20000-9:2015
https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/ovrigatjanster/sisisoiectr2000092015/ .

Läs mer om standarder

Avtal

Om du ska referera till ett avtal så beror det på var avtalet ursprungligen fanns.

Är avtalet tillgängligt på webben använder mallen för webbsida.

Är avtalet tillgängligt i ett arkiv använder du mallen för arkivhandlingar.

Om det är ett officiellt avtalsdokument hänvisa till det utifrån mallen för lag.

Och om det inte går att hitta tillbaka till, om det bara är du och någon/några fler som har det använder du mallen för personlig kommunikation.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen