Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan kan du hitta hur du refererar till 

Föreläsningar och personlig kommunikation

Som personlig kommunikation räknas följande:

E-mail, textmeddelanden, chat online/personliga meddelanden, intervjuer, telefonsamtal, offentliga tal, föreläsningar, brev etc.

Mall: 

Då läsaren inte kan hitta tillbaka till det du refererar ska materialet inte vara med i referenslistan.

Texthänvisning: 

J. Thorn (personlig kommunikation, 11 februari, 2020) anser att...

Via telefon fick vi kunskap om.... (J. Thorn, personlig kommunikation, 11 februari, 2020).

Referenslista:

Då läsaren inte kan hitta tillbaka till det du refererar ska materialet inte vara med i referenslistan. 

Vill du läsa mer? Personal Communications på APA Blog

Kursplaner

Mall:

Universitet. (År). Titel: kurskod. [Kursplan]. Universitet, Institution. URL (om det finns).

Texthänvisning:

Målen på kursen Anatomi och fysiologi är... (Högskolan Väst, 2019)

Högskolan Väst (2019) ger studenterna på denna kurs kunskaper i...

Referenslista:

Högskolan Väst. (2019). Anatomi och fysiologi 15 hp : AFA100. [Kursplan]. Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap. https://kursinfo-print.hv.se/appdata/course_plan/c_AFA100_10,000_sv.pdf.

Lärobjekt

Ett lärobjekt är en avgränsad resurs, till exempel en power point, ljudinspelning, video eller en skärminspelning som din lärare till exempel lagt upp i din kurs. 

Nämns individuella författare, använd deras namn. Använd skolans och/eller 
institutionens namn om det inte framgår en enskild person.

Om lärobjektet är publicerat på YouTube, se Film, TV, DVD, Video, UR.

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (år.). Titel. [lärobjekt]. Namn på organisation/universitet/utgivare.
Namn på avdelning/underorganisation. URL.

Texthänvisning:

Psykologens roll är av betydande vikt vid... (Dåderman, u.å.)

Dåderman (u.å.) berättar...

Referenslista:

Dåderman, A. (u.å.). Psykologens roll i Sverige [Lärobjekt]. Högskolan Väst. Institutionen för individ och samhälle. https://play.hv.se/media/t/1_pwsefg13

Läroplan

Mall:

Myndighet. (År). Titel. URL

Texthänvisning:

...(Skolverket, 2019)

Enligt Skolverket (2019) ska eleverna…

Referenslista:

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011. (Reviderad 2019). 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019. 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen