Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du hur du refererar till 

Referera direkt under bilden varifrån bilden kommer ange också i fotnoten att du har fått tillstånd att använda bilden eller tabellen. Hänvisar du till olika källor, döp varje bild med ett löpande nummer, t.ex.  bild 1, bild 2, etc. 

I fotnoten skrivs t.ex: Andersson (2019, s.15) Tillstånd enligt mailkonversation den dag/månad, år.

Tillstånd att använda andras bilder/texter:

Det räcker ofta att skicka ett mejl till upphovsmannen/upphovsmännen för att man ska få tillstånd att använda andras texter och bilder. Det finns dock en del punkter man behöver få med: ​

  • Fråga om det finns tidsbegränsning på tillståndet eller om det är obegränsat 
  • Gör upphovsmannen införstådd med syftet för användningen av verket, samt hur ni kommer att tillgängliggöra det hela.
  • Ändra inte i materialet, det är ett intrång i upphovsmannens rättigheter.
  • Läs mer om Upphovsrätt.

Bild från bok

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (År). Titel i kursiv [typ av media]. (uppl.) Utgivare.

Texthänvisning:

Embryot på bilden (Nilsson & Hamberger, 2003) visar att ...

Nilsson och Hamberger (2003) fotograferade ett embryo ...

Glöm ej att ge bilden en text enligt tidigare instruktion! [bild]

Referenslista:

Nilsson, L., & Hamberger, L. (2003). Ett barn blir till. (4. uppl.). Bonnier.

Bild från internet

Mall:

Bildens motiv [Bild]. (u.å.). URL

Texthänvisning:

Bilden visar en regnskog  (u.å.) där träden är mörkt gröna.

Referenslista:

Regnskog [Bild]. (u.å.). http://www.colourbox.com

Bild, privat

Texthänvisning, under bilden:

Efternamn, förnamnsinitial (privat bild). fotnot.

I fotnoten t.ex: Tillstånd enligt mailkonversation den 14/2-2019

Broschyr

Mall:

Författare, A. (År). Titel [Broschyr]. Förlag

Författare, A. (År). Titel [Broschyr]. URL.

Texthänvisning:

​Socialförvaltningen, Tingsryds kommun (u.å.) berättar om...

Behöver du hjälp med sysselsättning så finns Aktivitetshuset i Tingsryd (Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun, u.å.).
 

Referenslista:

Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun (u.å.). Socialpsykiatrin Aktivitetshuset [Broschyr]. Tingsryds Kommun.

Socialförvaltningen, Tingsryds Kommun (u.å.). Socialpsykiatrin Aktivitetshuset [Broschyr]. 
https://tingsryd.se/wp-content/uploads/2014/02/Aktivitetshuset_2013-06-271.pdf

Diagram / Figurer / Grafer /Tabeller

Under arbete

Karta

Efternamn, Förnamnsinitial. (År). Titel i kursiv [typ av media]. Utgivare.

alternativt

Karttillverkaren (År) [beskriv vad kartan visar i hakparentes]. Hämtad dag månad, år. URL

Texthänvisning:

På Google Maps (Google, u.å.) visas vägen från Sverige ända ner till Chinon i Frankrike.

Referenslista:

Google. (u.å.) [Google Maps directions for driving from Trollhättan, Sweden to Chinon, France]. Hämtad 20 februari, 2020, från https://www.google.com/maps/dir/58.2826068,12.2934585/37500+Chinon,+Frankreich/@52.3993702,-2.24343,5z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47fd418161944fab:0x6a71743c76ccc047!2m2!1d0.240385!2d47.167296!3e3

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen