Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till

Bok

Mall: 

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (uppl.). Förlag.

Exempel: 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3. uppl.). 
Studentlitteratur.

Bok som saknar författare

När en bok saknar författare är det ofta så att det är en organisation eller myndighet som står bakom innehållet. I referensen ska inte myndigheten/organisationen med som förlag när den används som författare.

Mall:

Myndighet/Organisation. (År). Titel: ev undertitel. (ev. uppl.). DOI-nummer/URL.

Exempel:
American Psychiatric Association (2014). Mini-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Pilgrim Press.

World Health Organization. (2020). International Classification of Diseases. (11. uppl.) https://icd.who.int/browse11/l-m/en

Elektronisk bok

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [elektronisk resurs]. (uppl.) Förlag.

alternativt

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (uppl.) Förlag. DOI alt. URL (URL om tillgänglig för läsaren).

Texthänvisning:

Statistik är användbar på alla sätt (Howitt, 2017).

Enligt Howitt (2017) är statistik ett utmärkt sätt att...
Mughal (2016) beskriver att...

Referenslista:

Howitt, D., & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS [Elektronisk resurs]. (7th ed.). Pearson.

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals. [Elektronisk resurs]. Springer.

Kapitel i Antologi/bok

Du hänvisar till kapitel i antologi när författarna till denna är redaktörer och kapitlen har olika författare.

Mall:

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel: ev. undertitel. (ev. uppl., kapitlets sidor).  Förlag.

OBS! Om fler redaktörer så ska alla med i referensen.

Texthänvisning:

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Socialt arbete är krävande, men det ger också personlig utveckling för den som är verksam i området (Denvall & Vinnerljung, 2006)

​Referenslista:

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. (s. 125-144). Studentlitteratur. 

Denvall, V., & Vinnerljung, B. (2006). Är socialt arbete till nytta? I V. Denvall, & B. Vinnerljung (Red.), Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. (s. 18-37). Natur och kultur.

Nilsson, H., Jaensson, C., & Birgersson, A-M. (2018). Vad gör socialarbetaren på jobbet?. I V. Denvall, & B. Vinnerljung (Red.), Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. (s. 163-187). Natur och kultur.

Varför ändras ordningen (förnamn/efternamn) i kapitel i antologi när man skriver redaktörernas namn?

Redaktörernas förnamn skrivs först i referensen (ex. E. Dahlborg) då det är en mer logisk följd. Vi heter ju förnamn och därefter efternamn. Redaktörens efternamn är heller inte lika viktig för din text. Redaktörens efternamn används inte heller för att alfabetisera din referenslista.

Kapitelförfattarens efternamn är däremot viktigt för att hitta till det du refererat, därför skrivs det efternamn, följt av förnamnsinitial (ex. Berggren, I.) i början av din referens då det är hen som ska ha cred för det som skrivits.

Hänvisar du till boken som helhet

Du hänvisar till antologin som helhet när du vill berätta vad den handlar om i sin helhet. Så fort du vill referera till ett eller fler kapitel i boken ska du använda dig av mallen för kapitel i antologi/bok.

Denvall, V., & Vinnerljung, B. ( Red.) (2006). Nytta och fördärv : socialt arbete i kritisk belysning. Natur & Kultur.

Om kapitlen i boken saknar författare

Om boken har redaktör och kapitlen inte har uttalade författare, skapa då en referens i referenslistan för hela boken enligt exemplet ovan.

För att visa att du använt dig av ett speciellt kapitel visar du det i löpande text.

Texthänvisning:

Akutsjukvård är en komplex vårdform (Smith, 2020, kap. 10.)

Smith (2020, kap.10) anser att akutsjukvård….

Religiösa texter

Några saker att tänka på:

  • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.

  • Året för den ursprungliga publiceringen av ett religiöst verk kan vara okänt och ingår inte i referensen i dessa fall. Men versioner av religiösa verk som Bibeln kan publiceras, då ingår publiceringsåren i referensen. Till exempel publicerades onlineversionen av King James Bible 2017 och baseras på versionen av King James Bible som publicerades 1769, så både 2017 och 1769 ska vara med i referensen.

  • När två datum visas i referensen, inkludera båda åren i texten, separerade med ett snedstreck, det tidigare året först, 1769/2017.

  • Om du ska citera en vers använd då versnummer istället för sidnummer. Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).

Mall:

Titel. (år/ev år). Förlag.

Titel. (år/ev år). URL.

Texthänvisning:

… (Bibeln, 1917/1981)

alt

I Bibeln (1917/1981) står…

Referenslista:

Bibeln (1917/1981). Bokförlaget Libris.

Koranen. (2003). Wahlström & Widstrand.

Bibeln (u.å.). https://bibeln.se/

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen