Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan kan du hitta hur du refererar till

Du kan läsa mer om DOI hur du refererar till DOI-nummer på vår sida om APA 7.

Ahead of print

En artikel som är publicerad online men ännu inte i tryckt form kan sakna utgivningsinformation. Ofta står det då Ahead of print eller Epub Ahead of Print eller Advance online publication och då använder du det sistnämnda, alltså Advance online publication. DOI-nummer anges i referensen om det finns.

Kirsebom M., Hedström M., Pöder, U., & Wadensten B. (2016). General practitioners' experiences as nursing home medical consultants. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Advance online publication https://doi.org/10.1111/scs.12310. 

Artikel, editorial 

Om artikeln är en anmärkning eller en kommentar av redaktör alt författare, skrivs typ av artikel i hakparentes om det inte framgår i artikelns/publikationens titel.

Mall

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. [Anmärkning] Tidskriftstitel i kursiv stil. Volymnummer kursiv (nr), sidor. DOI: xxx

Texthänvisning

Johnson (2016) är medarbetare på världshälsoorganisationen och tycker att . . . 

Referenslista

Johnson, W., Onuma, O., Owolabi, M., & Sachdeva, S. (2016). Stroke: a global response is needed. [Editorials]. Bulletin of the World Health Organization, 94(9), 634. https://www.who.int/bulletin/volumes/94/9/16-181636.pdf

Artikel, elektronisk

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. Tidskriftstitel i kursiv stil. Volymnummer kursiv (nr), sidor. DOI: xxx

Texthänvisning:

Alsén och Brink (2013) fann i sin studie att...

Det framkom att fatigue efter hjärtinfarkt är... (Alsén & Brink, 2013)

Referenslista:

Alsén, P., & Brink, E. (2013). Fatigue after myocardial infarction–a two‐year follow‐up study. Journal of Clinical Nursing, 22(11-12), 1647-1652. https://doi.org/10.1111/jocn.12114

Om DOI-nummer saknas:

Om DOI-nummer saknas kompletterar du artikelreferensen med länk till tidskriftens webbsida, alternativt en länk till fulltext om den fungerar för läsaren. Exempel:

High, B. (2019). Cancer Care. What You Need to Know About Caring for Breast Cancer Survivors. MEDSURG Nursing, 28(2), 189-209. http://www.medsurgnursing.net/ 

Om sidnummer saknas:

Om artikeln har ett artikelnummer istället för sidor lägger du till ordet ”Artikel” och därefter artikelnumret.

Exempel:
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Artikel e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Hur många författare ska jag referera till i löpande text? 

Artikel, tryckt

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. Tidskriftstitel i kursiv stil. Volymnummer kursiv (nr), sidor.

Exempel:

Tokarev, A., Phillips, A. R., Hughes, D. J., & Irwing, P. (2017). Leader dark traits, workplace bullying, and employee depression: Exploring mediation and the role of the dark core. Journal of Abnormal Psychology, 126(7), 911–920. 

Texthänvisning:

Enligt författarna (Tokarev, m.fl., 2017)  är ledarens . . . .

Artikel, uppslagsverk inkl. Fass/Vårdhandboken

Mall, om författare saknas:

​Uppslagsord/läkemedelsnamn. (år). I Ordbokens namn. URL

Mall, när författare finns:

Efternamn, Initial förnamn. (år). Titel. I Ordbokens namn. URL.

Texthänvisning:


FASS:
Alvedon (2017) är ett analgetikum som hjälper mot...

Vid feber ordineras Alvedon (2017) om barnet är äldre än..

Vårdhandboken:
Rothenberg (2019) anser att vårdplaner…

Vårdplaner dokumenteras i patienternas journaler (Rothenberg, 2019).

Uppslagsverk:
Kognitiv dissonans (2018) betyder att... 

Referenslista:
Alvedon. (2017). I Fass. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19581115000027

Rothenberg, E. (2019). Behandling/vårdplan. I Vårdhandboken. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/behandlingvardplan/  

Kognitiv dissonans. (2018). I H. Egidius (Red.), Psykologilexikon. Natur och Kultur.

alt: Kognitiv dissonans. (n.d.). I H. Egidius (Red.), Psykologilexikon. https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kognitiv%20dissonans

tidskrift i allmänhet

Om du vill referera till en hel tidskrift och inte något specifikt i denna nämner du tidskriften i löpande text. Du behöver inte ha någon information om den i referenslistan.

Exempel:

Tidskriften Journal of Advanced Nursing är en tidskrift med fokus på avancerad omvårdnad.

specifikt nummer i en tidskrift

Om du vill referera till ett specifikt nummer i en tidskrift skriver du [Tidskriftsnummer] i klamrar där artikeltiteln annars skulle stå. och som författare letar du reda på tidskriftens chefredaktör och visar att personen är just det med hjälp av chefredaktör i parentes.

Watson, R. (chefredaktör) (2019). [Tidskriftsnummer]. Journal of Advanced Nursing, 75(3). https://doi.org/10.1111/jan.13746

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen