Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Opublicerade arbeten

Opublicerade arbeten kan vara av två slag.

  1. Rapporter, kompendier, dokument utgivna av myndigheter, organisationer, företag och föreningar för internt bruk. I det fallet skriver man Opublicerat manuskript direkt efter titeln.
  2. Texter som ännu inte har publicerats men som är under tryckning. I ett sådant fall använder man sig av Under tryckning.

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (u.å). Titel i kursiv stil: undertitel. [Opublicerat manuskript alt Under tryckning].

Referenslista:

Olsson, A. (u.å.) Tankar om APA [Opublicerat manuskript alt Under tryckning]. Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.

Tips! En fotnot kan förtydliga att arbetet t.ex. ingår i ett tidigare utfört arbete. Enligt APA-manualen kan en fotnot ses som ett komplement med kort information som förtydligar dokumentets innehåll.

Exempel fotnot:
Fotnot 1: Denna text ingår i en tidigare inlämnad uppsatsplan.

Arkivhandlingar

Arkivhandlingar inkluderar brev, opublicerade texter, interna dokument från institutioner, myndigheter och företag samt utklipp och andra dokument som ingår i en samling och hämtats i ett arkiv.

Kan det du använt sökas fram för att det finns fritt tillgängligt via bibliotek eller på webben använder du den referensmall som passar för ändamålet.

Formatet för referens för en arkivhandling inkluderar författare, datum, titel och källa. Referensen kan modifieras för dokument som innehåller mer eller mindre specifik information. Det innebär oftast att du kompletterar med mer information som underlättar för din läsare att hitta till dokumentet.

Kompletterande information kan vara arkivets namn, telefonnummer, filnamn eller nummer. Om du kompletterar med information som inte finns i dokumentet sätter du denna inom hakparenteser.

Mall:

Efternamn, förnamninitial/Organisation/Myndighet. (år). Titel: ev undertitel. [ev kompletterande information som inte finns på dokumentet]. Ev URL

Exempel:

Byggnadsnämnden, Vänersborgs Kommun. (1978). Beslut ang nedläggning av lasarett. [Länk till arkivkontakt https://www.vanersborg.se/uppleva--gora/arkiv-och-slaktforskning/kommunens-arkiv.html

Läs mer om Arkivhandlingar i APA 7

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen