Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Referenslistan återfinns sist i arbetet, men innan ev. bilagor.

Referenserna ska stå i alfabetisk ordning i listan.

Alla källor du använt i texten ska med i referenslistan och vice versa utom personlig kommunikation och "hela webbsidor"

Två eller fler källor

Om du har två eller fler källor med samma författare men olika utgivningsår - 2016 kommer före 2018, gäller även SFS och SOSFS.

Samma författare

Om du har källor där författarna är samma, fortsätt tills det skiljer sig åt, bokstavsordningen styr. Exempel:

Brink, E., Alsén, P., & Berghammer, M. (2016). …

kommer före Brink, E., Alsén, P., & Rejnö, Å. (2011). …

När referenser Inleds med siffror

När referensen inleds med siffror, alfabetiseras de i referenslistan som om siffrorna var skrivna med bokstäver. Exemplet 10 råd för att äta hälsosamt ska alltså ses som att det börjar på T i referenslistan (tio).

10 råd för att äta hälsosamt. (u.å.). I 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/arkiv/10-rad-for-att-ata-halsosamt/

Olika källor med samma författare och år

När fler referenser har samma författare och publikationsår lägger du till ett a, b, c… efter året. Bokstaven används både i löpande text och i referenslistan.

I löpande text får Olsson (2018a) ett a då den källan används först i din text. (Olsson, 2018b) får ett b då den kommer tvåa i din text. 

Olsson (2018a) fann i sin studie att sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön hårdnat medan en annan studie av samma författare visade att fallet inte var så (Olsson, 2018b).

I referenslistan styr titeln, Arbetsmiljön med A kommer före Sjuksköterskors som börjar på S. I detta fall kommer då (2018b) före (2018a).

Olsson, A. (2018b). Arbetsmiljön en viktig faktor för tillfredsställelsen för sjuksköterskor. Tidningen Arbetsmiljö, 56(12), 11–13

Olsson, A. (2018a). Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön. Sjuksköterskan, 34(2), 34–46.

Senast uppdaterad av Biblioteket