Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du refererar till enligt APA 7

På denna sida kan du hitta mer information om hur APA 7 fungerar, vem som ska använda sig av APA 7 och vad man ska tänka på när man refererar.

Du kan även läsa våra allmänna råd om hur du hanterar olika information i referensen så som namn, citat, ibid, länkar/url:er, m.m. på vår sida Allmänna råd.

APA 7, För vem?

Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller på programmet Socialpsykiatrisk vård ska du använda dig utav denna guide.

Läser du till lärare, personalvetare, socialpedagog eller fristående kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi använd i första hand Göteborgs Universitets APA-lathund.

APAs blogg finns möjlighet att söka fram fördjupad information om referenshantering.  

Att referera

Generellt sett gäller det att man skriver referenser på olika sätt, beroende på vilken typ av källa man använder. Referensen kan till exempel bestå av material som blogginlägg, konferenstryck, bok eller artikel i en tidskrift. Den kan även vara en muntlig källa, eller bestå av videoinspelningar, radioprogram et cetera.

Det är viktigt att redan från början hålla reda på varifrån information hämtas, oavsett vilken typ av referens det gäller. Det kommer att spara tid och möda i slutet av ditt uppsatsarbete då du ska skriva en referenslista. Hur denna ska se ut beror på vilket referenssystem du och din lärare kommit överens om. Viktigt att tänka på är att vara konsekvent tillvägagångssättet.

Att tänka på när man refererar

När man refererar sammanfattar man eller anger med egna ord vad någon annan har skrivit. Det vilket förutsätter att man först har tillägnat sig och förstått originaltexten. Att man refererar kan vara för att man vill:

  • undvika plagiat
  • fördjupa förståelsen för originalkällan
  • öva sin förmåga att formulera sig.

Vid referat är det viktigt att man skiljer på sina egna tankegångar och författarens. Det kan ske med så kallade referatmarkörer. Referatmarkörer är ord som tycker, anser, påstår visar, skriver, et cetera.

Slutligen är det viktigt att man anger källan genom texthänvisning i anslutning till referatet samt genom fullständig referens i referenslistan.

Att tänka på när man citerar

Att citera är att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Att man väljer att citera i stället för att referera kan bero på att man:

  • hänvisar till en formulering som är anslående eller nyskapande
  • riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning
  • presenterar ett påstående som man ifrågasätter och vill diskutera

Vid citat är det viktigt att källan anges i direkt anslutning till citatet inklusive sidangivelse och med fullständig referens i referenslistan. Det finns två olika sätt att citera:

  • Löpande citat görs om citatet består av några få ord eller meningar. Citatet markeras då med citattecken och inbäddas i textmassan.
  • Blockcitat görs om citatet innehåller över fyrtio ord. Det utformas som ett från övrig text fristående stycke, och har indrag i vänster- och eventuellt högerkant, mindre teckenstorlek och radavstånd än övrig text (se mer under citat på sidan Allmänna råd).
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen