Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

När du ska använda dig utav referensmaterial i ditt vetenskapliga skrivande så behöver du vara säker på att materialet du använder dig utav är vetenskapligt skrivet. Denna sida beskriver hur du värderar det material du hittar.

Hur bedömer man vetenskapligheten i en text?

Vetenskapliga texter har gemensamt att de källhänvisar, att språket är sakligt och fullt av facktermer. De följer oftast en given struktur med sammanfattning, inledning, metod, resultat samt diskussion. Traditioner inom olika fält som naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora gör att texterna får olika karaktär. Dessutom har akademiska texter olika kvaliteter vad gäller

  • Granskningsprocessen
  • Förstahands- eller andrahandskälla till forskning (närhet till forskning)

Du behöver alltså relatera olika slags akademiska texter till varandra. Hur granskningsprocessen gått till kan vara kvalitetsgrundande för värderingen, liksom om resultatet fortfarande är relevant och aktuellt.

En förstahandskälla är originaldata, t.ex en vetenskaplig artikel. En andrahandskälla kan vara en beskrivning, diskussion, tolkning, kommentar, analys, utvärdering, eller sammanfattning av någon annans forskning. 

Vad är en vetenskaplig text?

Börja med att kategorisera materialet efter vilken publikationsform den har (t.ex. artikel, avhandling, rapport, konferensbidrag, eller bok). Genom att kategorisera materialet rätt så får du hjälp att värdera textens innehåll. Nedan hittar du de vanligaste formaten beskrivna utifrån källkritiska frågor.

Finns det mer information om forskningen från andra källor?

Ett forskningsresultat tillför ny kunskap och används för att genomföra ny forskning. När du hittat något intressant, sök vidare för att bilda dig en uppfattning om forskningsfältet. Hur har forskningen tagits emot av andra? Hur gammal är den och har det redan kommit annan forskning som tillför ytterligare kunskap?

Kategorisera så här:

Ställ alltid frågorna inför varje material:

  • Vad är det?
  • Vem har skrivit?
  • Vilket är syftet?
  • Vilken är målgruppen?

Exempel:
Vetenskaplig artikel
En vetenskaplig artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift och granskas av andra forskare och experter innan publicering ( så kallad peer review) Artikeln skrivs av forskare eller doktorand, verksamma vid universitet/motsvarande. Syftet är att nå ut med forskningsresultatet till andra forskare.

Exempel: 
Avhandling
En avhandling är tjock som en bok, publicerad vid ett lärosäte och skriven av en doktorand. Innan publikation granskas avhandlingen av en opponent som är meriterad forskare och en betygsnämnd bestående av 3 eller 5 högt akademiskt meriterade ledamöter. Syftet för doktoranden är att examinera sin ämneskunskap och forskningsmetodik, ett slags gesällbrev, för att få en doktorsexamen. Det finns även licentiatavhandlingar som motsvarar en halv doktorsexamen.

Exempel: 
Konferensbidrag
Ett konferensbidrag ingår i konferensprogrammet, alternativt ges de ut i en särskilt utgiven bok eller ett tidskriftsnummer efter konferensen. Texten följer strukturen av en vetenskaplig artikel och presenterar oftast delar eller aspekter av forskningsprojektets resultat. Konferensbidragen blir ibland granskade innan publicering. De skrivs av forskare eller doktorander för att nå ut med sitt resultat och för att få direkt respons som man kan ta med sig tillbaka för att bearbeta forskningsmaterialet ytterligare. Målgruppen är de andra forskarna som forskar inom samma område.

Exempel: 
Forskningsrapport
En forskningsrapport presenterar pågående eller avslutad forskning och publiceras av en institution eller ett forskningsinstitut. De granskas inte innan publicering och författaren kan vara forskare eller chef för forskningsinstitutet. Målgruppen är forskare, myndigheter, media och privatpersoner som är intresserade av att följa utvecklingen.

Exempel:
Vetenskaplig bok eller ett kapitel i en bok
En vetenskaplig bok ges ut av ett akademiskt förlag och innehållet granskas av en redaktör alternativt med en granskningsprocess liknande akademiska tidskrifters. Målgruppen är andra forskare, men boken kan även ingå som kurslitteratur. Det är lätt att förväxla vetenskapliga litteratur och kurslitteratur som skrivs direkt för målgruppen studenter, men granskningsprocessen och syftet är olika.

Mer information


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen