Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gå direkt till mallar och anvisningarna för

För att kunna använda och ändra i mallen behöver du först spara ner den.

Saknar du mall för examensarbeten från din institution?

Det kan även vara så att mallen är borttagen på grund av att den inte uppfyllt kraven på tillgänglighetsanpassning. En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas upp ganska olika form beroende på forskningsfråga, metodval, teoribakgrund, etc. 

Kontakta din handledare för att veta mer, se om mallen finns i Canvas eller se om du kan få vägledning genom din Studieanvisning/kurs-PM.

Generella anvisningar

Högskolan Västs logotyper hittar du här

Använda word i ditt uppsatsskrivande

Har du frågor om akademiskt skrivande? Kontakta Språkvingen

Institutionen för ekonomi och IT

Omslagsmall för arbeten i företagsekonomi Omslagsmall för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Steg 1

Rapportmall steg1

 

Steg 2

Rapportmall steg2

 

Steg 3

Rapportmall steg3

 

Examensarbeten och rapporter

Rapportmall examensarbete grundnivå Rapportmall examensarbete HTE

 

Project reports and bachelors thesis

Template project report Template bachelors thesis

 

Institutionen för individ och samhälle

Omslag till uppsatser i psykologi, 7,5 och 15 hp Omslag till uppsatser Socialpedagogiska programmet, 15 hp Mall för examensarbete 1 grundlärarutbildning 15hp.docx

Institutionen Hälsovetenskap

Allmänt

Försättsblad Individuell skriftlig inlämningsuppgift.docx

 

Sjuksköterskeprogrammet

Uppsatsens fram- och baksida.docx Wordmall examensarbete SSK c-nivå.docx

 

Socialpsykiatrisk vård

Anvisningar för examensarbete på grundnivå med huvudområdet vårdvetenskap 15 hp 2018.pdf

 

Specialistsjuksköterska

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen