Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gå direkt till mallar och anvisningarna för

För att kunna använda och ändra i mallen behöver du först spara ner den.

Saknar du mall för examensarbeten från din institution?

En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas upp ganska olika form beroende på forskningsfråga, metodval, teoribakgrund, etc. Titta i stället om du kan få vägledning genom din Studieanvisning/kurs-PM eller kontakta din handledare.

Generella anvisningar

Högskolan Västs logotyper hittar du här

Använda word i ditt uppsatsskrivande

Har du frågor om akademiskt skrivande? Kontakta Språkvingen

Institutionen för ekonomi och IT

Omslagsmall för arbeten i företagsekonomi Omslagsmall för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik Anvisningar och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Steg 1

Anvisningar skrivprogression steg1 Rapportmall steg1

 

Steg 2

Anvisningar skrivprogression steg2 Rapportmall steg2

 

Steg 3

Anvisningar skrivprogression steg3 Rapportmall steg3

 

Examensarbeten och rapporter

Anvisningar examensarbetsrapport grundnivå Rapportmall examensarbete grundnivå Anvisningar examensarbetsrapport HTE Rapportmall examensarbete HTE

 

Project reports and bachelors thesis

Template project report Template bachelors thesis

 

Institutionen för individ och samhälle

Omslag till uppsatser i psykologi, 7,5 och 15 hp Omslag till uppsatser Socialpedagogiska programmet, 15 hp Mall för examensarbete 1 grundlärarutbildning 15hp.docx Att skriva ett examensarbete - en vägledning i APA-regler APA 7 examensarbete - Mall.pdf

Institutionen Hälsovetenskap

Allmänt

Individuell skriftlig inlämningsuppgift.docx

 

Sjuksköterskeprogrammet

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad 15 hp Uppsatsens fram- och baksida.docx Wordmall examensarbete SSK c-nivå.docx

 

Socialpsykiatrisk vård

Anvisningar för examensarbete på grundnivå med huvudområdet vårdvetenskap 15 hp 2018.pdf

 

Specialistsjuksköterska

Anvisningar för examensarbete specialistsjuksköterska avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad 7,5 hp.pdf Anvisningar för examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad 15hp.pdf Mall examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen