Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibliotek Webbild

Du kan också få hjälp och råd av Språkvingen med dina texter. Där kan du bland annat få vägledning i vad som kännetecknar den vetenskapliga texttypen, hur du kan skapa struktur och sammanhang i texten och vad du bör tänka på när det gäller språkliga aspekter av skrivandet.

Innan du börjar skriva

Innan du börjar skriva din uppsats så finns det flera saker du behöver tänka på. Hur skriver man en vetenskaplig text? Vilken typ av språk ska man använda sig utav? Vad är vetenskap egentligen? Vad innebär disposition och formalia?

Läs mer om detta och få några praktiska tips inför ditt skrivande

Bilder

När du skapar verk kan du välja att lägga på en licens som visar att du vill dela med dig av verket (helt eller delvis). Creative Commons är en organisation som gör det möjligt genom ett system av licenser. Den som har skapat ett verk, upphovsmannen, väljer vilka friheter hen vill att verket skall ha och får genom Creative Commons ett licensavtal som passar önskemålen.

När du själv gör arbeten kan det vara användbart att leta efter t.ex. bilder som är publicerade med CC-licens så att du kan använda dem i ditt arbete utan att fråga upphovsmannen om lov. Läs mer om de olika licenserna och sök efter t.ex. bilder med CC-licens.

FORSKNINGSETIK

När du skriver uppsats är syftet i många fall att ta fram ny kunskap genom att genomföra en empirisk studie. Det betyder att du blir en del av forskningssamhället och i detta arbete är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all forskningsverksamhet. Läs mer om detta på sidan om uppsatsskrivande och forskningsetik.

Referenser

Det finns flera genvägar till att skapa en referens. Du kan läsa mer om detta på vår sida om referenshantering

Hur du refererar och citerar i olika referensstilar kan du lära dig i bibliotekets guider. Där finns också bibliotekets ämnesguider.

Mallar och anvisningar

Det finns ett flertal mallar och anvisningar att ta del utav beroende på ditt ämnesområde och nivå på uppsatsarbete.

Du hittar alla mallar här.

Plagiering

På Högskolan Väst används URKUND för att hitta ev. plagiat i inlämningsuppgifter och uppsatser. Läs URKUNDS Plagiathandboken som ger dig tips och råd för att undvika plagiering.

Du kan också använda Refero - en antiplagieringsguide gjord av Biblioteken vid Blekinge Tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

The critical compass - en guide med information om hur man undviker plagiering

Läs mer om fusk och plagiat på studentportalen

Publicera

Många gånger räcker det att lämna in det du skrivit till lärarna när det gäller arbeten under terminen. Har du skrivit examensarbete eller uppsats är det önskvärt att den publiceras i DiVA. Din uppsats blir då sökbar i t.ex. Uppsatser.se

Läs mer om hur du publicerar ditt examensarbete.

DiVA

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet är ett system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA innehåller publikationer i fulltext, mestadels studentuppsatser men även rapporter, artiklar och avhandlingar

Mer information


Senast uppdaterad av Biblioteket