Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibliotekets utvecklingsråd

Bibliotekets utvecklingsråd är ett högskoleövergripande organ för samråd och diskussion om bibliotekets delaktighet och roll i Högskolan Västs utveckling. Rådsorganets fokus ska ligga på frågor som knyter an till arbetet med förverkligandet av högskolans vision och strategier, och behandla bibliotekets roll i de särskilda strategiska utvecklingssatsningar som görs i koppling till detta.

Rådet sammanträder två gånger per termin

Läs mer om bibliotekets utvecklingsråd

 

Senast uppdaterad av Biblioteket