Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Test brödtext:

I en studie vid Stockholms Universitet (Farazouli m fl 2023) fick lärare bedöma texter av en chatbot och skrivna av studenter. Resultat blev att chatbotens texter godkändes i större utsträckning medan studenttexterna bedömdes mer kritiskt. Detta väcker frågor om hur vi lärare ska se på text som form för bedömning. Hur skall vi förhålla oss till text som form för bedömning? Finns det olika vägar och former för att utvecklas hur vi ska använda text som form för bedömning? Eller finns det andra perspektiv på studentens kunskap och därmed examination av denna kunskap?

Paneldeltagare

  • Will Jobe, Avdelningschef Informatik, forskar om webbapplikationer och hur de kan användas inom olika utbildning och vårdinsatser
  • Lars Johansson, Avdelningschef och ordförande IKT-rådet, undervisar inom medieproduktion och högskolepedagogik
  • Kicki Johansson, Avdelningschef mäklarekonomi och samhälle, forskar om livslångs lärande och flexibla kursdesigns samt lärande utifrån ett AiL-perspektiv
  • Urban Carlén, verksamhetsledare för Högskolepedagogik på Högskolan Väst, forskar om tillämpad IT samt undervisar om digitala verktyg och inkluderande pedagogik

Test rubrik

Faktaruta text som syns

Test av grupperingsblock


Senast uppdaterad