Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om din kurs är avslutad, förmedla gärna till ansvarig på nästa kurs vilket behov studenterna har för att utvecklas.

Dessa 15-minutersföreläsningar ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Vi erbjuder föreläsningar inom...

 

Hitta rätt


Bibliotekets sök - 
Hitta artikeln du letar efter
Vill du göra en mer flexibel sökning? På 15 minuter får du lära dig knepen för att hitta rätt publikation samt att du får en genomgång av bibliotekets sök och den bästa vägen för att nå fulltexten.

Google Scholar - Möjligheter och fallgropar 
"Det är ju bara att googla". Är det verkligen så enkelt och hittar man alltid vetenskapliga texter? Under 15 minuter går vi igenom grunderna i hur man söker i Google Scholar, visar kopplingen till bibliotekets fulltexter och vilka fallgropar och möjligheter som finns.

Sök som en forskare - Tips och trix
15 minuter sökteknik som kan ge dig ett försprång i informationssökningsträsket. Trunkera, sök med begrepp, ämnesord och många andra användbara tekniker.

Enkäter
15 minuter om hur du hittar färdiga enkäter som är fria att använda i samband med studentarbeten. Du får även tips på vad du ska tänka på när du gör en enkät.  

Källkritik


Hur väljer man rätt referensmaterial?
- Det är lätt att vara källkritisk i teorin. Men hur gör vi i praktiken? Biblioteket erbjuder tre 15 minuters insatser för att öka studenternas källkritiska förmåga:

 • med val av tillförlitliga webbkällor
 • med val av vetenskapliga källor
 • hur en vetenskaplig tidskrift värderas

Från löpsedel till fakta – vad händer på vägen? 
Vad sade egentligen forskningen bakom löpsedeln? Följ med i sökandet efter originalkällan och få även en inblick i vad som menas med “vetenskapligt material”.

Upphovsrätt


Får man använda vad som helst?
- Att kunna skilja på mitt och ditt borde vara en självklarhet, men upphovsrätt är inte alltid enkelt. Biblioteket erbjuder kortare genomgångar på ca. 15 minuter både med inriktning mot studenter och lärare.

 • Grundläggande upphovsrätt
 • Att jobba med bilder
 • Creative Commons
 • Upphovsrätt i undervisningen

Referenshantering


Referenserna – digitala tjänster som underlättar.
15 minuter om de skapa-referenstjänster som finns tillgängliga i databasernas värld.

Varför? När? Hur? - Varför måste jag referera? Det är ju så svårt! Få en förklaring till detta samt en kort introduktion i något av de fyra referenssystemen

 • APA
 • Harvard
 • Oxford
 • IEEE

Olika vertyg för skrivande


Zotero – gratis och enkelt referenshanteringssystem

Få överblick och samla ditt referensmaterial på en och samma plats, infoga det lätt och automatiskt i ditt Word-dokument i den referensstil du önskar!

Word 
15 minuter om innehållsförteckning och sidnumrering. Det är många funktioner som finns i Word som du tjänar tid på att känna till när du skriver ditt examensarbete.  

Läsnedsättning


Tips på att undervisa tillgängligt
 
- Hur kan jag stötta studenter med tanke på funktionsvariation och bidra till att öka genomströmningen? Bli medveten, få kunskap och stöttning. Välkommen att boka ett kortare alternativt längre informationstillfälle!

Studieteknik

 

Högskolestudier – viktigt att veta
Kort info från studievägledare och bibliotekarie med fokus på utbildningsplan, examination, studieuppehåll och poängsystem, bibliotekets funktion som rum och stöd samt ett försök att visa på skillnaden mellan gymnasie- och högskolestudier.

Vad har jag för nytta av biblioteket?
En kvart med alla kunskaper en ny student behöver för att använda biblioteket, sin dator och högskolans datorer i sina studier.

Översikt + Planering​ =​ Ta kontroll över dina studier
 Tips på hur du kan förbereda dig inför en föreläsning! Vad är det bra att ha koll på

Stöd till studenter med funktionsnedsättning
Informationen vänder sig till studenter och personal. Vilka kan få stöd? Hur söker man om stöd? Vilket stöd kan man få?

Talsyntesen TorTalk
Kort introduktion av hur programmet fungerar. Du kan använda dig utav TorTalk för att få all text på skärmen uppläst. Det fungerar för alla e-böcker, låsta pdf-filer, artiklar och text på inscannade bilder.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen