Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst har ett nytt läs- och publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier via Bibsamkonsortiet. Publiceringen med öppen tillgång börjar gälla den 1 januari 2020, men redan nu är det möjligt att hitta artiklar i databasen Science Direct. Det gamla avtalet med Elsevier sades upp 2018 eftersom det inte kunde möta Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång.

Det nya avtalet gäller från och med 1 januari 2020 och innebär

  • läsrättigheter till ca 2000 Elseviertidskrifter
  • att alla artiklar av författare från svenska lärosäten publiceras med öppen tillgång
  • publicering med CC-BY licens
Senast uppdaterad