Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad har hänt?

Svenska högskolor och universitet betalade under 2017 sammanlagt cirka 120 miljoner kronor för prenumerationer på elektroniska tidskrifter till förlaget och dessutom har forskare som velat ge öppen tillgång till sin forskning (Open Access) fått betala för det – sammanlagt har svenska forskare betalat in 13 miljoner kronor under 2017.

Elsevier och Kungliga bibliotekets Bibsamkonsortium, som tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser för svenska universitet och högskolor, har det senaste året fört förhandlingar för att få fram en godtagbar lösning. Elsevier har dock inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång, varför det pågående avtalet sagts upp från och med den 30 juni 2018.

Beslutet ligger i linje med regeringens mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. En omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är nödvändig. Noteras bör att förhandlingarna mellan Elsevier och Bibsam fortsätter.

 

Fortsatt tillgång till artiklar

Forskare och studenter på Högskolan Väst kommer fortfarande att ha tillgång till artiklar som publicerats i Elseviers tidskrifter mellan januari 1995 och 30 juni 2018. Elsevier har dock aviserat att de kommer stänga av accessen till innehåll som publiceras efter den tidsperioden.

Forskare kan fortsätta

  • Publicera sig i Elseviers tidskrifter
  • Refereegranska artiklar vid Elsevier
  • Arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter

 

Andra vägar till forskning

Här kommer några tips på vägar till open accessartiklar:

  • Sök open access-artiklar i Bibliotekets sök, DOAJ, Google Scholar eller något annat alternativ https://openaccess.blogg.kb.se/sok-efter-oppna-artiklar/
  • Kontakta artikelförfattarna. Forskare får ofta dela de publikationer med varandra vid begäran genom så kallade Scholarly sharing. Om du vill dela med andra, kolla först förlagets villkor kring delning. En del sociala plattformar gör det möjligt för forskare att dela och ett exempel på detta är ResearchGate.
  • Gör en artikelbeställning om det är en artikel ditt bibliotek inte ger tillgång till. Läs mer på bibliotekets webbplats

 

Läs mer om öppen tillgång och uppsägningen av avtalet

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen