Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om din kurs är avslutad förmedla gärna till ansvarig på nästa kurs vilket behov studenterna har för att utvecklas.

Dessa 15-minutersföreläsningar ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Just nu erbjuder vi föreläsningarna..

Bibliotekets sök

Hitta artikeln du letar efter Vill du göra en mer flexibel sökning? På 15 minuter får du lära dig knepen för att hitta rätt publikation samt att du får en genomgång av bibliotekets sök och den bästa vägen för att nå fulltexten.

Google Scholar

Möjligheter och fallgropar - "Det är ju bara att googla". Är det verkligen så enkelt och hittar man alltid vetenskapliga texter? Under 15 minuter går vi igenom grunderna i hur man söker i Google Scholar, visar kopplingen till bibliotekets fulltexter och vilka fallgropar och möjligheter som finns.

Sök som en forskare?

Tips och trix - 15 minuter sökteknik som kan ge dig ett försprång i informationssökningsträsket. Trunkera, sök med begrepp, ämnesord och många andra användbara tekniker.

Källkritik

Hur väljer man rätt referensmaterial? - Det är lätt att vara källkritisk i teorin. Men hur gör vi i praktiken? Biblioteket erbjuder tre 15 minuters insatser för att öka studenternas källkritiska förmåga:

 • med val av tillförlitliga webbkällor
 • med val av vetenskapliga källor
 • hur en vetenskaplig tidskrift värderas

Upphovsrätt

Får man använda vad som helst? - Att kunna skilja på mitt och ditt borde vara en självklarhet, men upphovsrätt är inte alltid enkelt. Biblioteket erbjuder kortare genomgångar på ca 15 minuter både med inriktning mot studenter och lärare.

 • Grundläggande upphovsrätt
 • Att jobba med bilder
 • Creative Commons
 • Upphovsrätt i undervisningen

Referenser

Zotero – gratis och enkelt referenshanteringssystem
Få överblick och samla ditt referensmaterial på en och samma plats, infoga det lätt och automatiskt i ditt Word-dokument i den referensstil du önskar!

Referenserna – digitala tjänster som underlättar.
15 minuter om de skapa-referenstjänster som finns tillgängliga i databasernas värld.

Varför? När? Hur? - Varför måste jag referera? Det är ju så svårt! Få en förklaring till detta samt en kort introduktion i något av de fyra referenssystemen

 • APA
 • Harvard
 • Oxford
 • IEEE

Läsnedsättning

Tips på att undervisa tillgängligt - Hur kan jag stötta studenter med tanke på funktionsvariation och bidra till att öka genomströmningen? Bli medveten, få kunskap och stöttning. Välkommen att boka ett kortare alternativt längre informationstillfälle!

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket