Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Biblioteket:

 • Informerar om bibliotekets verksamhet
 • Fyller på ditt utskrifts/kopieringskonto. Kontakta Informationen i biblioteket
 • Ger dig tillgång till dator med talsyntes.
 • Informerar om MTM:s service och deras katalog Legimus
  - Registrerar studenter för Egen nedladdning
  - Om så önskas beställer biblioteket böcker i form av CD-skivor
 • Beställer nyproduktion av obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst. Det tar ca åtta veckor innan boken är färdig
 • Gäller det basårsutbildning är det Specialpedagogiska skolmyndigheten man vänder sig till för att låna talböcker

Samordnaren:

 • Erbjuder pedagogiskt stöd som exempelvis anpassad tentamen/examination
 • Förmedlar kontakt med biblioteket
 • Erbjuder gemensam planering utifrån kursen/programmets utseende och dina behov
 • Ger dig tillgång till högskolans resursrum

Läsa i mobilen

Vill du läsa talböcker i mobilen kan du använda appen Legimus. Det finns andra appar som fungerar mer eller mindre bra med MTMs talböcker. Se sidan hos Legimus med information om dem.

Aktuell information

 

Ny version av appen Legiums

Nu har en ny version av appen Legimus för iOS kommit. Nytt är att användaren
nu kan välja Enkel navigering för att hitta i boken. För Android räknar MTM med en ny version innan sommaren med samma navigering.

Läs mer om appen i App Store

Se mer information om uppdateringen här 

Talsyntes

Talsyntes finns på två datorer i biblioteket. Öppna kartan och klicka på "Var finns" och "Talsyntes i datorn" för att se var datorerna står.

Student

Se även sidan om att Studera med funktionsnedsättning på studentsidorna.

Ordlista

Legimus:
Latin för "Vi läser"

Daisy:
Daisy är en digital publiceringsstandard som utvecklas genom internationellt samarbete. Daisy är inte lika med talbok. I Daisy-format kan man också publicera t.ex. e-böcker och talböcker som har både ljud och text.

Daisy är en förkortning av engelskans Digital Accessible Information SYstem. Ordet Daisy kan skrivas antingen som akronym (med stora bokstäver) eller som egennamn (med stor bokstav i början).

EasyReader:
Läsprogram för talböcker för PC

ReadHear Mac:
Läsprogram för talböcker för Mac

Zip:
Zip är ett filformat som står för komprimerad arkivfil, det vill säga en datafil som är komprimerad (hoppackad) och därmed tar mindre lagringsutrymme, och som även kan innehålla många olika filer.

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket