Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Biblioteket:

  • Registrerar studenter för konto hos MTM och Egen nedladdning av böcker.
  • Om så önskas beställer biblioteket hem materialet
  • Fyller på ditt utskrifts-/kopieringskonto.
  • Beställer nyproduktion av obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst. Det tar ca åtta veckor innan boken är färdig. Se formulär Beställ inläsning av kursbok via bibliotekets webb.
  • Tillhandahåller talsyntesen TorTalk på alla datorer i biblioteket. Behöver du hjälp kontaktar du vår personal alternativt kollar webbsidan för programmet.

Samordnaren:

  • Erbjuder pedagogiskt stöd som exempelvis anpassad tentamen/examination
  • Förmedlar kontakt med biblioteket
  • Erbjuder gemensam planering utifrån kursen/programmets utseende och dina behov
  • Ger dig tillgång till högskolans resursrum

Läsa i mobilen

Vill du läsa talböcker i mobilen kan du använda appen Legimus. Det finns andra appar som fungerar mer eller mindre bra med MTMs talböcker. Se sidan hos Legimus med information om dem.

Aktuell information

Nya rutiner för delleveranser

Erbjudande om att få delleveranser kommer nu att gå ut direkt via mejl till alla som har beställt en talbok som läses in med mänsklig inläsare. Kontrollera därför att du har rätt e-postadress via legimus.se och ditt konto där. Förändringen kommer att göra det tydligare för studenterna att delleveranser är en möjlighet när man väntar på sin talbok.

Störningar och problem?

Här finns samlad information om aktuella störningar och problem i appen Legimus eller legimus.se

Talsyntes (Tortalk)

På högskolans bibliotek finns talsyntesen TorTalk installerad på alla datorer. Med TorTalk kan du lyssna på all text på din datorskärm samt e-böcker, låsta PDF-filer och text på inskannade bilder. Det är en talsyntes som är ett bra hjälpmedel för personer som behöver läs- och skrivstöd men även för dig som vill variera din studieteknik eller som har ett annat modersmål än svenska.

Alla studenter och medarbetare vid Högskolan Väst kan ladda ned TorTalk till sin egen dator. Programmet laddas ner via studentsidan och är gratis.

Se föreläsningar om TorTalk och studieteknik med hjälp av talsyntes av Tor Ghai längre ner på sidan

Basårsutbildning

Vi beställer kurslitteratur till högskolans basårsutbildning. Dock läses inte titlar in som redan finns anpassade, till exempel de titlar som finns att köpa av Inläsningstjänst.

Student

Se även sidan om att Studera med funktionsnedsättning på studentsidorna.

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket