Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hitta en artikel

 1. Vet du vilken artikel du letar efter kan det vara enkelt att börja i vår söktjänst. Sök på artikelnamnet, då får man oftast träff och hamnar direkt på sökt artikel. Nästan alla artiklar du hittar via vår söktjänst är tillgängliga i fulltext.

 2. Klicka på Get from University West för att ladda ner artikeln då skall du på campus direkt komma fram till artikeln. Är du utanför campus behöver du logga in. Läs mer nedan. 

 3. Om du inte ser artikeln, klicka uppe i vänsterhörnet på texten "If your article doesn't show, click here for alternative links to find it / "och i nästa fönster "View this article at ...." så kommer du fram till artikeln

 4. Får du ingen träff i vår söktjänst går du till tidskriftslistan och söker fram den tidskrift artikeln finns i. När du hittat rätt tidskrift klickar du dig fram till rätt år, nummer och sidor.

 5. Fortfarande ingen träff? Sök utanför bibliotekets samlingar (EDS). Hittar du något du vill ha där kan du få artikeln hemskickad via post i fulltext mot en kostnad.

Kom ihåg:

 • Om du är hemma eller utanför campus får du upp en inloggningsruta där du skall logga in dig, använd ditt användarnamn (t.ex buba0001 utan @student.hv.se) & lösenord.
  Om du klickar på artikeltiteln istället för Get from University West så måste du tyvärr logga in 2 gånger: Först med personnummer (ÅÅMMDDXXX) & PIN-kod (4 siffror) och därefter med användarnamn (t.ex buba0001 utan @student.hv.se) & lösenord.

 • Alla bibliotekets tryckta tidskrifter finns på bibliotekets nedre plan i compactushyllorna. Tidskrifterna lånas inte ut.

 • Om du behöver artiklar från tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på, får du beställa kopior.

 • Vill läsa en artikel inom ett visst ämne, kan du välja att gå till våra databaser. Med hjälp av bibliotekets guider kan du hitta användbara databaser i rätt ämne.

Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel kännetecknas av att den är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Att tidskriftsartikeln är vetenskapligt granskad, "peer-reviewed", innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare före publicering.

Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer.

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment:

 • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
 • Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
 • Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
 • Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
 • Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
 • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Det finns tre olika typer av vetenskapliga artiklar:

 1. Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.

 2. Översiktsartiklar som är kritiska utvärderingar där författaren organiserar, integrerar och utvärderar tidigare publicerade studier.

 3. Teoretiska artiklar där författaren utifrån existerande forskning lägger fram en ny teori, analyserar eller kritiserar existerande teorier.

 

Senast uppdaterad av Biblioteket