Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om du använt en Gen AI-tjänst i ditt arbete, utifrån att det varit en del av uppgiften eller på annat vis är tillåtet, använder du följande mall när du bygger referensen:

Mall:

Företaget som skapat AI-verktyget. (2023). Namn på Gen AI:n (Version nummer) [Stor språkmodell]. URL

Texthänvisning:

OpenAI (2023) påstår att…

Ett svar som levereras är… (OpenAI, 2023).

Referenslista:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Version 3.5) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/

Observera!

Om det saknas angiven utvecklare av Gen AI-tjänsten så anges utgivande organisation som utvecklare.

År avser året då den version du använt släpptes.

Om du använder till exempel Chat GPT i din text bör du i metodavsnitt eller på annat passande ställe i texten beskriva hur du använt tjänsten. Visa vilka promptar, det vill säga frågor, du ställt och vilken del av den genererade texten du använt. Om det är en längre text kan informationen läggas som bilaga i arbetet.

Tips från biblioteket! Vi har förstått att i alla fall ChatGPT hittar på referenser som inte finns. Tänk på att alltid undersöka äktheten i de angivna referenser du eventuellt får precis som du källkritiskt ska granska den information Gen AI-tjänsten ger dig.

Läs mer om Gen AI-tjänster och referenshantering på sidan How to cite ChatGPT.

Senast uppdaterad