Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På denna sida hittar du hur du refererar till

Bok

Mall: 

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (uppl.). Förlag.

Exempel: 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3. uppl.). 
Studentlitteratur.

Elektronisk bok

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel [elektronisk resurs]. (uppl.) Förlag.

alternativt

Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Titel i kursiv stil: ev. undertitel. (uppl.) Förlag. DOI alt. URL (URL om tillgänglig för läsaren).

Texthänvisning:

Statistik är användbar på alla sätt (Howitt, 2017).

Enligt Howitt (2017) är statistik ett utmärkt sätt att...
Mughal (2016) beskriver att...

Referenslista:

Howitt, D., & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS [Elektronisk resurs]. (7th ed.). Pearson.

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals. [Elektronisk resurs]. Springer.

Kapitel i bok

Mall:

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial, redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel: ev. undertitel. (ev. uppl., kapitlets sidor).  Förlag.

OBS! Om fler redaktörer så ska alla med i referensen.

Texthänvisning:

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Socialt arbete är krävande, men det ger också personlig utveckling för den som är verksam i området (Denvall & Vinnerljung, 2006)

​Referenslista:

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. (s. 125-144). Studentlitteratur. 

Denvall, V., & Vinnerljung, B. (2006). Är socialt arbete till nytta? I V. Denvall, & B. Vinnerljung (Red.), Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. (s. 18-37). Natur och kultur.

Knutagård, M. (2006). Hemlöshet. I V. Denvall, & B. Vinnerljung (Red.), Nytta och fördärv: socialt arbete i kritisk belysning. (s. 59-71). Natur och kultur.

Hänvisar du till boken som helhet:

Denvall, V., & Vinnerljung, B. ( Red.) (2006). Nytta och fördärv : socialt arbete i kritisk belysning. Natur & Kultur.

Religiösa texter

Några saker att tänka på:

  • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.

  • Året för den ursprungliga publiceringen av ett religiöst verk kan vara okänt och ingår inte i referensen i dessa fall. Men versioner av religiösa verk som Bibeln kan publiceras, då ingår publiceringsåren i referensen. Till exempel publicerades onlineversionen av King James Bible 2017 och baseras på versionen av King James Bible som publicerades 1769, så både 2017 och 1769 ska vara med i referensen.

  • När två datum visas i referensen, inkludera båda åren i texten, separerade med ett snedstreck, det tidigare året först, 1769/2017.

  • Om du ska citera en vers använd då versnummer istället för sidnummer. Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).

Mall:

Titel. (år/ev år). Förlag.

Titel. (år/ev år). URL.

Texthänvisning:

… (Bibeln, 1917/1981)

alt

I Bibeln (1917/1981) står…

Referenslista:

Bibeln (1917/1981). Bokförlaget Libris.

Koranen. (2003). Wahlström & Widstrand.

Bibeln (u.å.). https://bibeln.se/

Senast uppdaterad av Biblioteket