Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rapport är öppen för anställda och andra verksamma vid Högskolan Väst och publiceringen kan ske på svenska, övriga skandinaviska språk eller på engelska. Varje författare ansvarar för sakinnehåll, att upphovsrättsliga regler följs och att manuskriptet följer fastställd instruktion inklusive mall, se riktlinjer och instruktion här bredvid.

Manuskript skickas till Rapports redaktör tillsammans med förslag på minst två granskare som är forskarutbildade. Rapport administreras av en redaktionskommitté under ledning av redaktören.
Förslag till bidrag i rapportserien tas upp till diskussion i redaktionskommittén vid fyra olika tillfällen per år: I mitten av mars, maj, september eller november.

Publicering sker elektroniskt i DiVA (Digitalt vetenskapligt arkiv) och eventuell tryckning av rapporterna hanteras av författarna.

riktlinjer-for-rapportserien.pdf

wordmall-rapportserien.dotm

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen