Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Västerbjuder våra forskare och doktorander nationella avtal för publicering i hybridtidskrifter från vetenskapliga förlag för att kunna publicera sina artiklar öppet tillgängligt. Det gäller dock ett urval av tidskrifter.

Fördelar för författaren innebär:

  • Ökad synlighet
  • Författare behåller sin upphovsrätt genom en creative commons-licens
  • Finansiärers eventuella krav om publicering open access följs
  • Artiklar blir fria att återanvända
  • Automatiskt importera Pubmed Center för utvärdering
  • Avgiften betalas av biblioteket, ej av forskaren
  • Parallellpublicering i DiVA

Vad gör jag som författare?

  • Vara kontaktperson till förlaget (corresponding author) vad gäller artikeln.
  • När artikeln är accepterad, så får du information från förlaget hur du ansöker.
  • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst och att artikeln görs öppet tillgänglig.

Förlag vi har avtal med

Cambridge Core

Cambridge är ett treårigt avtal som inkluderar läsrättigheter till de 398 tidskrifter som ingår i Full Collection från Cambridge University Press. Det ingår även obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget.

Rabatt på publiceringsavgifter?
Ja. Konsortiet får ett begränsat antal kostnadsfria publiceringsavgifter.

CC-licens
CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA 

Mer information 

Frontiers

Om du väljer att publicera din artikel hos Frontiers måste du vara kontaktperson (corresponding author) för att avtalet ska gälla. Du måste uppge University West som affiliation och gärna din hv-mejl. Uppge Högskolan Väst som betalningsmottagare när du ansöker. Det kommer även att bli 10% rabatt på APC:n och artikelförfattare kommer att behålla sin copyright samt artikeln kommer att bli licensierad med en CC-BY- licens.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja, 10%

CC-licens
CC-BY (1.7 I avtalet)

Avtal
Frontiers-Bibsam-2018-2021

Mer information

Springer Compact

När en artikel accepterats får du som forskare (endast corresponding author) en länk till plattformen ”MyPublication” där du anger vilken organisation du är knuten till. Ett e-postmeddelande med länk skickas sedan till kontaktpersonen på biblioteket som verifierar att du är knuten till lärosätet. När artikeln verifierats och publicerats open access räknas en artikel av från det totala antalet disponibla artiklar inom Springer Compact-avtalet.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ingen publiceringsavgift för ‘corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång. Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens
CC-BY, i några få fall CC-BY-NC (1.5 i avtalet) 

Mer information 

Taylor & Francis

Om du väljer att publicera din artikel hos Taylor & Francis, när artikeln accepteras för publicering identifieras författaren (corresponding author) med hjälp av information om organisationstillhörighet och e-postadress författaren angivit vid inskickande av artikeln.  Du kommer att få ett mejl om Creative Commons  licens efter att artikeln har accepterats.  Sedan biblioteket verifierar att du arbetar vid Högskolan Väst. Om tidskriften hör till Open Select-tidskrifter, görs artikeln öppet tillgängligt.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja. Ingen publiceringsavgift för ‘corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång. Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens
CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND (11.2 i avtalet)

Mer information

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket