Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under 2018 Högskolan Väst kan erbjuda ett nationellt avtal som heter Springer Compact och ett annat avtal med Francis & Taylor.  Springers avtal innebär att nära 1700 av förlagets hybridtidskrifter, som kallas för Open choice,  görs tillgängliga för forskare att publicera sina artiklar öppet tillgängligt. I Francis & Taylors avtal ingår förlagets hybridtidskrifter, som kallas Open Select, ca 2300 tidskrifter.

Fördelar för författaren innebär:

  • Ökad synlighet
  • Författare behåller sin upphovsrätt genom en creative commons-licens
  • Finansiärers eventuella krav om publicering open access följs
  • Artiklar blir fria att återanvända
  • Avgiften betalas av biblioteket, ej av forskaren
  • Parallellpublicering i DiVA

Vad gör jag som författare?

Du måste vara kontaktperson till förlaget (corresponding author) vad gäller artikeln.
Tidskriften måste omfattas av avtalet Springer Compact och ingå i listan Open Choice Journals. När artikeln är accepterad, så ges du en länk av Springer Compact till My Publication där du ansöker. Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst och att artikeln görs öppet tillgänglig.

Om du väljer att publicera din artikel hos Taylor & Francis, när artikeln accepteras för publicering identifieras författaren (corresponding author) med hjälp av information om organisationstillhörighet och e-postadress författaren angivit vid inskickande av artikeln.  Du kommer att få ett mejl om Creative Commons  licens efter att artikeln har accepterats.  Sedan biblioteket verifierar att du arbetar vid Högskolan Väst. Om tidskriften hör till Open Select-tidskrifter, görs artikeln öppet tillgängligt.

Om du väljer att publicera din artikel hos Frontiers måste du vara kontaktperson (corresponding author) för att avtalet ska gälla. Du måste uppge University West som affiliation och gärna din hv-mejl. Uppge Högskolan Väst som betalningsmottagare när du ansöker. Det kommer även att bli 10% rabatt på APC:n och artikelförfattare kommer att behålla sin copyright samt artikeln kommer att bli licensierad med en CC-BY- licens.

Mer information om Springer Compact

Mer informaiton om Taylor&Francis

Mer information om Frontiers

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket