Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder våra forskare och doktorander nationella avtal för publicering i tidskrifter från vetenskapliga förlag för att kunna publicera sina artiklar öppet tillgängligt. Det gäller dock ett urval av tidskrifter.

Fördelar för författaren

  • Ökad synlighet
  • Bibehållen upphovsrätt genom en Creative Commons-licens
  • Finansiärers eventuella krav om publicering öppet tillgängligt uppfylls
  • Artiklar blir fria att återanvända
  • Publiceringsavgifter (APC) helt eller delvis betalda av biblioteket
  • Parallellpublicering tillåten

Vad gör jag som författare?

  • Ett krav är att du är kontaktperson gentemot förlaget (corresponding author) och har angivit din hv-mejl.
  • Kontrollera att du uppgett korrekt affiliering. Vid behov kan du lägga till ytterligare organisationstillhörighet.
  • När en artikel är accepterad, får du information från förlaget om hur du går vidare.
  • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst så att processen kan gå vidare.

Information angående betalningar och e-faktura

Förlag vi har avtal med

Cambridge Core

Cambridge är ett treårigt avtal som inkluderar läsrättigheter till de 398 tidskrifter som ingår i Full Collection från Cambridge University Press. Det ingår även obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget.

Rabatt på publiceringsavgifter?
Ja. Konsortiet får ett begränsat antal kostnadsfria publiceringsavgifter.

CC-licens
CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA 

Mer information 

Frontiers

Om du väljer att publicera din artikel hos Frontiers måste du vara kontaktperson (corresponding author) för att avtalet ska gälla. Du måste uppge University West som affiliering och din hv-mejl. Uppge Högskolan Väst som betalningsmottagare när du ansöker. Det kommer att bli 10% rabatt på publiceringsavgifter och artikelförfattare kommer att behålla sin upphovsrätt genom en CC-BY- licens.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja, 10%

CC-licens
CC-BY (1.7 I avtalet)

Avtal
Frontiers-Bibsam-2018-2021

Mer information

MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

MPDI är ett förlag som publicerar granskade vetenskapliga open access publikationer med över 200 tidskrifter inom alla discipliner.

Du måste uppge University West som affiliering och din hv-mejl. Du ska vara corresponding author. Det kommer att bli 10% rabatt på publiceringsavgifter och artikelförfattare kommer att behålla sin upphovsrätt genom en CC-BY- licens.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja, 10%

CC-licens
CC-BY

Mer information

Oxford

Publicering med öppen tillgång medges i 313 av 354 titlar i avtalet. Fördelningen av artiklar sker enligt först till kvarn principen. Avtalet gäller bara artiklar publicerade i hybridtidskrifter.

Rabatt på publiceringsavgifter?
Ja. APC:er som deltagande organisationer väljer att betala efter det att taket nåtts får 5% rabatt.

CC-licens
Författaren får behålla sin upphovsrätt med en CC-BY-licens.

Mer information

Springer Nature Fully Open Access Journals

Förlag som ingår är BioMed Central (BMC), Springer Open Journals, Palgrave Macmillan samt Nature Research Open Access Journals med sammanlagt 576 tidskrifter. För att få del av avtalet anger du (som corresponding author) att du tillhör Högskolan Väst och skickar in via din hv-mejl. Då identifieras artikeln som tillhörande avtalet och biblioteket ombeds att verifiera att du är anställd här. Avtalet är ett pilotavtal inom det nationella Bibsamkonsortiet och löper från juli 2019 fram till december 2021.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja. Hela publiceringsavgiften är förskottsbetalad av biblioteket och forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas samt Vinnova.

CC-licens
CC-BY, alternativt CCO

Mer information

Springer Compact

När en artikel accepterats får du (endast corresponding author) en länk till plattformen ”MyPublication” där du anger vilken organisation du är knuten till. Ange University West som affiliering och använd hv-mejl när du är i kontakt med Springer. Du identifieras genom IP-adress och e-postdomän.  Biblioteket verifierar sedan att du är knuten till Högskolan Väst. Du ska också bekräfta att du accepterar Open Access.

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja. Publiceringsavgiften är förskottsbetalad av biblioteket.

CC-licens
CC-BY, alternativtl CC-BY-NC

Mer information 

Taylor & Francis

När artikeln accepterats för publicering i en Open Select-tidskrift (hybridtidskrift) identifieras författaren (corresponding author) med hjälp av den organisationstillhörighet och hv-mejl som angetts vid inskickande av artikeln. Biblioteket verifierar att du arbetar vid Högskolan Väst. 

Rabatt på publiceringsavgifter
Ja. Publiceringsavgiften är förskottsbetalad av biblioteket.

CC-licens
CC BY, CC BY-NC eller CC BY-NC-ND

Mer information

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket