Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder våra forskare och doktorander nationella avtal för publicering i tidskrifter från vetenskapliga förlag för att kunna publicera sina artiklar öppet tillgängligt. Det gäller dock ett urval av tidskrifter.

Fördelar för författaren

 • Ökad synlighet
 • Bibehållen upphovsrätt genom en Creative Commons-licens
 • Finansiärers eventuella krav om publicering öppet tillgängligt uppfylls
 • Artiklar blir fria att återanvända
 • Publiceringsavgifter (APC) helt eller delvis betalda av biblioteket
 • Parallellpublicering tillåten

Vad gör jag som författare?

 • Ett krav är att du är kontaktperson gentemot förlaget (corresponding author) och har angivit din hv-mejl.
 • Kontrollera att du uppgett korrekt affiliering. Vid behov kan du lägga till ytterligare organisationstillhörighet.
 • När en artikel är accepterad, får du information från förlaget om hur du går vidare.
 • Biblioteket verifierar att du tillhör Högskolan Väst så att processen kan gå vidare.

Information angående betalningar och e-faktura

Förlag vi har avtal med


Cambridge, 2019 - 2021

Avtalet som inkluderar både läsrättigheter till de tidskrifter som ingår i Full Collection från Cambridge University Press och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget.

Förlaget har en "workflow" för hantering av OA-publicering, och förlaget håller på ta fram presentationsmaterial om detta. Se även OA Publicering hos Cambridge University Press nedan.

Cambridge Core Journals’ website

Instructions for Authors

Elsevier read and publish, 2020 - 2022

Det nya tidskriftsavtalet med Elsevier är ett läs- och publiceringsavtal som ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång och läsrättigheter. Ingen publiceringsavgift för huvudförfattare från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång.

 • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection, Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
 • Öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter
 • Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collection
 • CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål)
 • Science Direct Freedom Collection är ett dynamiskt paket på ca 2 000 e-tidskrifter som fastställs 1 december varje år och görs tillgängliga på Elseviers plattform ScienceDirect. Information om innehållet samt titellistan i olika format finns även att hämta på förlagets webbsida:

Elsevier website

Instructions for Authors

Frontiers, 2018 - 2021

Frontiers är ett open access-förlag som publicerar 64 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Avtalet innebär 10% rabatt på publiceringsavgifter för deltagande organisationer. En kontaktperson hos varje organisation godkänner artiklar innan fakturering.

Frontiers website

Instructions for Authors

MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 2019 - 2021

MPDI är ett förlag som publicerar granskade vetenskapliga open access publikationer med över 200 tidskrifter inom alla dicipliner. 

Du måste uppge University West som affiliering och din hv-mejl. Du ska vara corresponding author. Det kommer att bli 10% rabatt på publiceringsavgifter och artikelförfattare kommer att behålla sin upphovsrätt genom en CC-BY-licens.

MPDI journals website

Instructions for Authors

Oxford, 2019 - 2021

Avtalet innebär läsrättigheter till ca 350 tidskrifter och ett gradvis ökande antal publiceringar med öppen tillgång i hybridtidskrifter.
Innehållet motsvarar förlagets standardsamlingar Oxford Journals Full Collection 2019 och Oxford Journals Full Collection 2020, båda med undantag av 3 titlar som vi inte har läsrättigheter till, men där APC-fonden kan användas för publicering:

 • Biological Journal of the Linnean Society
 • Botanical Journal of the Linnean Society
 • Zoological Journal of the Linnean Society
 • Publicering med öppen tillgång ingår i avtalet med undantag av ca 40 tidskrifter (Se titellistan, fliken "Undantag från fria APCer"). Publicering med öppen tillgång medges även i The Linnean Society's tre tidskrifter som vi inte har läsrättigheter till.
 • Författaren får behålla sin upphovsrätt med en CC-BY-licens.

Oxford journals website

Instructions for Authors

Sage, 2020 - 2022

Rabatt på publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter

Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter. (Ett fåtal tidskrifter från lärda sällskap undantas från rabatten). Publiceringsavgiften kan betalas av författaren, men när SOAP kan börja hantera dessa artiklar i mitten av 2020, kan en organisation välja att betala artiklarna istället för författarna. Det kommer också att vara möjligt att förskottsbetala en summa som avgifterna per artikel sedan dras ifrån. 

Artiklar i helt öppet tillgängliga tidskrifter kan inte hanteras av SOAP förrän i mitten av 2020. Till dess måste författare ange koden ”BIBSAM 2020" i fältet ”discount code” i RightsLink Author Portal. Vissa tidskrifter använder inte RightsLink. I de fallen måste författaren kontakta apcqueries@Publisherpub.co.uk och be om rabatten.

Springer, 2019 - 2021

Avtalsmodellen kombinerar publicerings- och licenskostnader. Modellen är ett sätt för forskare (endast Corresponding Authors) från deltagande organisationer att få sina artiklar publicerade med öppen tillgång i Springer Natures hybridtidskrifter, så kallade Open Choice (ca 1 800 titlar) och behålla sin upphovsrätt med en CC-BY-licens. Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education. Samtidigt ges fortsatt tillgång till att läsa artiklar i samtliga e-tidskrifter (ca 2 325 titlar) på plattformen SpringerLink från 1997 och framåt. Detta inkluderar prenumerationsbaserade tidskrifter utan öppen tillgång.

Taylor & Francis, 2018 - 2020

Publicering med omedelbar öppen tillgång
I avtalet ingår under 2019 en mängd APC:er motsvarande det totala priset för Taylor & Francis-avtalet delat med priset för T&F:s standard APC.

Taylor & Francis’ website

Instructions for Authors

Wiley read and publish, 2020 - 2022

Genom avtalet finansieras ett stort antal öppet tillgängliga publiceringar i Wileys hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga titlar. Wiley har år 2020 cirka 1 400 hybridtitlar och drygt 150 helt öppna titlar. Publiceringspotten används för att betala publiceringsavgifter. 

Det går därmed inte exakt att förutsäga hur många publiceringar en viss summa pengar kommer att finansiera. 

2020 innebär detta 1 497 tidskrifter.

Wiley’s website

Instructions for authors

Kontakt


Senast uppdaterad av Biblioteket